تعرفه خطوط اس ام اس مسترتعرفه خطوط اپراتورهای مختلف اس ام اس مستر

پنل اس ام اس دارای چند شماره عمومی ۸ رقمی رند و ۱۴ رقمی هستند که می‌توانید با انها اس ام اس انفرادی یا انبوه ارسال و یا دریافت کنید و یا انها را در اختیار کاربرانتان قرار دهید. در صورت نیاز به خط اضافی، خط‌های اختصاصی را با پیش شماره ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ می‌توانید تهیه کنید، خطوط اختصاصی به دو صورت سفارشی و غیر سفارشی هستند، هزینه کلیه خطوط اختصاصی غیر سفارشی بر مبنای غیر رند و هزینه کلیه خطوط انتخابی بر مبنای سفارشی محسوب می‌شود.

کلیه پنلها دارای خط اختصاصی هدیه هستند.

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره ۱۰۰۰

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت خط تصادفی(غیر رند) قیمت خط انتخابی(رند)
۱ ۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴
استعلام شود
استعلام شود
۲ ۱۰۰۰XXXXXXXX ۱۳ استعلام شود استعلام شود
۳ ۱۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ استعلام شود استعلام شود
۴ ۱۰۰۰XXXXXXX ۱۱ استعلام شود استعلام شود
۵ ۱۰۰۰XXXXXX ۱۰ استعلام شود استعلام شود
۶ ۱۰۰۰XXXXX ۹ استعلام شود استعلام شود
۷ ۱۰۰۰XXXX ۸ استعلام شود استعلام شود
۸ ۱۰۰۰XXX ۷ استعلام شود استعلام شود
۹ ۱۰۰۰XX ۶ استعلام شود استعلام شود

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره ۲۰۰۰

ردیف تعدادارقام
غیر سفارشی سفارشی
غیر رند نیمه رند رند
۱ ۱۲ استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
۲ ۱۰ استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
۳ ۹ استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
۴ ۸ استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره ۳۰۰۰

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت رند و غیر رند(ریال )
۱ ۳۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ استعلام شود
۲ ۳۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ استعلام شود
۳ ۳۰۰۰XXXXXX ۱۰ استعلام شود
۴ ۳۰۰۰XXXX ۹ استعلام شود
۵ ۳۰۰۰XXX ۸ استعلام شود

تعرفه خطوط اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت

ردیف ساختار شماره اختصاصی غیر متناظر تعداد ارقام بازه قیمت
۱ ۲۱۰۰۰XX ۷ استعلام شود استعلام شود
۲ ۲۱۰۰۰XXX ۸ استعلام شود استعلام شود
۳ ۲۱۰۰۰XXXX ۹ استعلام شود استعلام شود
۴ ۲۱۰۰۰XXXXX ۱۰ استعلام شود استعلام شود
۵ ۲۱۰۰۰XXXXXX ۱۱ استعلام شود استعلام شود
۶ ۲۱۰۰۰XXXXXXX عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان ۱۲ استعلام شود استعلام شود
۷ ۲۱۰۰۰XXXXXXX با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان ۱۲ استعلام شود
۸ ۲۱۰۰۰XXXXXXXX ۱۳ استعلام شود
۹ ۲۱۰۰۰XXXXXXXXX ۱۴ استعلام شود
۱۰ ۲۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۵ استعلام شود

تعرفه خطوط مجازی

این خطوط برای ارسال فکس و تلفن گویا می‌باشد.
شماره‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ و خط ثابت چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟

امروزه در حوزه ارسال و دریافت پیام کوتاه اپراتورهای مختلفی با سیاست های متفاوت پا به عرصه رقابت گذاشته اند که تمامی این اپراتورها از سوی مخابرات ارائه می شوند و تفاوت انها در ضریب ارسال و نحوه بازگشت هزینه پیامک‌ها و... می‌باشد که در زیر مزایا و معایب هرکدام از اپراتورها شرح داده شده است:

اپراتور خصوصیات
خط ثابت ۲۱
 1. ارسال و دریافت پیامک از طریق خط ثابت دفتر کار، فرشگاه، منزل و ... به عنوان مثال: ۰۲۱۸۸۵۲۸۵۵۴
 2. ارسال پیامک به افرادی که دریافت پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده‌اند
 3. ضریب ارسال یکسان برای خطوط ایرانسل ، همراه اول
 4. سرعت ارسال بسیار بالا
 5. ریزش کم در ارسال
 6. قابلیت دریافت گزارش تحویل به همراه جزییات ارسال
 7. بازگشت هزینه به ازای پیامک‌های نرسیده به مخابرات پس از دریافت گزارش تحویل
اپراتور ۱۰۰۰
 1. سرعت ارسال بالا
 2. ارسال پیامک برای کسانی که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده‌اند
 3. اجازه انتخاب شماره به دلخواه به عنوان مثال: ۱۰۰۰۲۱۸۸۵۲۸۵۵۴ یا ۱۰۰۰۹۱۲۱۱۱۱۱۱۱ یا ۱۰۰۰۲۲۲۲
 4. قابلیت دریافت گزارش تحویل به همراه جزییات ارسال
 5. بازگشت هزینه به ازای پیامک‌های نرسیده به مخابرات پس از دریافت گزارش تحویل
اپراتور ۲۰۰۰
 1. عدم محاسبه ضریب برای خطوط ایرانسل
 2. قابلیت دریافت گزارش تحویل به همراه جزییات ارسال
اپراتور ۳۰۰۰
 1. سرعت ارسال بالا
 2. قابلیت دریافت گزارش تحویل به همراه جزییات ارسال
 3. بازگشت هزینه به ازای پیامک‌های نرسیده به مخابرات پس از دریافت گزارش تحویل