تعرفه پیامکتعرفه پیامک به فارسی

اپراتورها فارسی همراه اول فارسی ایرانسل و رایتل انگلیسی همراه اول انگلیسی همراه اول و رایتل پنل ویژه برندهای خاص
اپراتور ۰۲۱ ۹۴۲ ۱۱۳۰ ۱۱۷۷ ۱۴۱۳ استعلام از واحد فروش
اپراتور ۱۰۰۰ ۹۰۴ ۱۰۷۰ ۲۲۵۹ ۲۷۱۱ استعلام از واحد فروش
اپراتور ۲۰۰۰ ۸۹۰ ۸۹۰ ۲۲۳۰ ۲۶۷۲ استعلام از واحد فروش
اپراتور ۳۰۰۰ ۹۲۹ ۱۱۱۵ ۲۳۲۳ ۲۷۸۷ استعلام از واحد فروش
* توجه نمایید که به تعرفه‌های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۳۰ ریال تبصره نوزدهم قانون مجلس اضافه خواهد شد.
* برای اپراتورهای ایرانسل و رایتل ۲۰% به تعرفه‌های فوق اضافه می‌شود.
* نرخ تمامی تعرفه‌های فوق بر مبنای ریال می‌باشند
* اس‌ام‌اس مستر این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در صورت افزایش تعرفه ارسال /دریافت پیامک توسط اپراتورها، در نرخ‌های خود تجدیدنظر نماید.
* نرخهای مندرج در این صفحه حدودی و گرد شده هستند. نرخ دقیق ارسال هر پیامک در پنل کاربران برای تمامی شماره‌ها درج بوده و آن نرخها مبنای محاسبات می‌باشند.