سرویس ارسال پیامک انبوه اس ام اس مستر نسخه پایهسرویس پایه

نسخه پایه پلن ارسال پیامک اس ام اس مستر

قیمت:۷۰،۰۰۰

خرید
این سرویس مطلوب کسب و کارهای کوچک و نوپا است که مشتریان زیادی نداشته و بیشتر تمایل به اطلاع رسانی داشته و یا از سرویس پیامک به عنوان رمز ورود برای وب سایت خود میخواهند استفاده کنند.