سرویس ارسال پیامک انبوه اس ام اس مستر نسخه تجارینسخه تجاری

قیمت:۶۵۰،۰۰۰

خرید
این سرویس مطلوب شرکتهای متوسط، برنامه نویسان، فروشندگان و بازاریابان است که در پی معرفی محصولات و خدمات به افرادی خاص، صنفی خاص و یا محدوده جغرافیایی خاصی هستند.